ที่พักนครนายก

สถานีตำรวจ ใน นครนายก พร้อม เบอร์โทร และพิกัด Google maps

โดย ที่พักนครนายก|02/05/2022View: 320
สถานีตำรวจ ใน นครนายก พร้อม เบอร์โทร และพิกัด Google maps

หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขณะที่คุณกำลังท่องเที่ยวอย่าได้ตกใจ เราได้รวบรวมสถานีตำรวจในจังหวัดนครนายกมาไว้หมดแล้ว เพียงแค่รู้เขตที่ที่พักของคุณตั้งอยู่ หรือสถานที่ที่คุณเที่ยวอยู่ ก็สามารถเดินทางไปติดต่อหรือโทรสายตรงไปที่ที่ สภ. ข้างล่างนี้ได้เลย

 

 

หากเกิดเหตุที่อำเภอเมืองนครนายก

สถานีตำรวจภูธรดงละคร

พื้นที่รับผิดชอบ:   ตำบล ดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง:   9 ม.12 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ:   037388249
พิกัด Google Maps:   https://goo.gl/maps/qgqXTTTM4SmphtjX8

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก

พื้นที่รับผิดชอบ:   อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง:   ข/1-392 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ:   037388249
พิกัด Google Maps:   https://goo.gl/maps/drHUEy13NMTNBJEr8

 

หากเกิดเหตุที่อำเภอปากพลี

สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

พื้นที่รับผิดชอบ:   ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง:   158 ม.5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ:   037389331
พิกัด Google Maps:   https://goo.gl/maps/S4kuSqNwWQCxpngG7

สถานีตำรวจภูธรปากพลี

พื้นที่รับผิดชอบ:   ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง:   238 ม.4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ:   037399600
พิกัด Google Maps :   https://goo.gl/maps/V5pCBB138vTXF9hh6

 

 

หากเกิดเหตุที่อำเภอบ้านนา

สถานีตำรวจภูธรบ้านนา

พื้นที่รับผิดชอบ:   อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง:   270 ม.5 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ:   037382013
พิกัด Google Maps :   https://goo.gl/maps/nNi3Abjf8EY9QsM88

 

หากเกิดเหตุที่อำเภอองค์รักษ์

สถานีตำรวจภูธรองค์รักษ์

พื้นที่รับผิดชอบ:   อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง:   28 ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ:   037391301
พิกัด Google Maps : https://goo.gl/maps/EfftdMKy5XJsa9Cq6

 

แท็ก: