ที่พักนครนายก

โรงพยาบาล ใน นครนายก พร้อม เบอร์ โทร

โดย ที่พักนครนายก|02/05/2022View: 175
โรงพยาบาล ใน นครนายก พร้อม เบอร์ โทร

อำเภอเมืองนครนายก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง :  90 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037386390

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก

ที่ตั้ง :  ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037312522

สถานีอนามัยบ้านเจดีย์ทอง 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037314900

สถานีอนามัยบ้านท่าข่อย 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037315826

สถานีอนามัยบ้านคลองเหมือง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านท่าทราย 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037615629

สถานีอนามัยบ้านชวดบัว 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037356036

สถานีอนามัยบ้านบางหอย 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านบางปรัง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037349775 

สถานีอนามัยบ้านหนองทองทราย 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านท่าแห

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037616229

สถานีอนามัยบ้านศรีนาวา

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037315082

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านสาริกา)

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านเขานางบวช

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037328086

สถานีอนามัยบ้านดง

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037385225

สถานีอนามัยบ้านวังยายฉิม

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037384244

สถานีอนามัยบ้านเขาทุเรียน 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านปากช่อง

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037316226

สถานีอนามัยบ้านตอไม้แดง 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037316021

สถานีอนามัยบ้านวังปลาจีด

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 15 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037316438

สถานีอนามัยบ้านปากกระทุ่ม

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037316438

โรงพยาบาลนครนายก

ที่ตั้ง :  ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037311151

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่ตั้ง : ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0837393062

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครนายก

ที่ตั้ง :  ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037315442

 

 

อำเภอปากพลี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 04 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037399485

สถานีอนามัยบ้านไผ่ล้อม

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 06 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037398549

สถานีอนามัยบ้านใหม่ (บ้านฝั่งคลอง)

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 04 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037315826

สถานีอนามัยบ้านสะแกซึง

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 03 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037397111

สถานีอนามัยบ้านดงข่า

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 04 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037398544

สถานีอนามัยบ้านพรหมเพชร

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 01 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านเกาะกา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 01 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037616434

สถานีอนามัยบ้านหนองหัวลิงใน

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 03 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านบุ่งเข้

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 08 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037616654

สถานีอนามัยบ้านนาใหม่

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 05 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037389375

โรงพยาบาลปากพลี

ที่ตั้ง : 233 หมู่ที่ 04 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037639763

 

 

อำเภอบ้านนา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา

ที่ตั้ง :  ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037381851

สถานีอนามัยบ้านหนองรี

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037306041

สถานีอนามัยบ้านทางกระบือ

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037349871

สถานีอนามัยบ้านหนองคันจาม

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037360694

สถานีอนามัยบ้านพริก

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037394250

สถานีอนามัยบ้านไผ่ขวาง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 03 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037323227

สถานีอนามัยบ้านทองหลาง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 02 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037349300

สถานีอนามัยบ้านคลอง 30

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 06 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037360669

สถานีอนามัยบ้านบางอ้อ

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 05 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037335277

สถานีอนามัยบ้านแหลมไม้ย้อย

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037614238

สถานีอนามัยบ้านกร่างประตูวัง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 07 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037614133

สถานีอนามัยบ้านเขาเพิ่ม

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 01 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037383963

สถานีอนามัยบ้านเขาน้อย

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 05 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037394067

สถานีอนามัยบ้านกระเหรี่ยง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 08 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0898097217

สถานีอนามัยบ้านละว้า

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 09 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037331206

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง :  77 หมู่ที่ 01 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037381832

 

 

อำเภอองค์รักษ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์

ที่ตั้ง :  ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037391914

สถานีอนามัยบ้านปากคลอง 22 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 02 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0818153629

สถานีอนามัยบ้านบึงพระอาจารย์

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037356123

สถานีอนามัยบ้านลาดช้าง

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 08 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037361028

สถานีอนามัยบ้านคลอง 23

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0876172794

สถานีอนามัยบ้านคลอง 24

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 08 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก    
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล

สถานีอนามัยบ้านเขมรฝั่งใต้

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 01 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037613440

สถานีอนามัยบ้านเตยน้อย

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 03 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037300066

สถานีอนามัยบ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037613046

สถานีอนามัยบ้านบางนางเล็ก

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 03 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037360950

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 06 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037335334

สถานีอนามัยบ้านบน

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0879270077

สถานีอนามัยบ้านใน

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 08 ตำบลบางลูกเสือ  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0879270077

สถานีอนามัยบ้านทำนบ

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 05 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037612238

สถานีอนามัยบ้านคลอง 14 เหนือ

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 05 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0820815796

โรงพยาบาลองครักษ์

ที่ตั้ง :  300 หมู่ที่ 01 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037391511

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

ที่ตั้ง :  62 หมู่ที่ 07ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 037395085

 

แท็ก: